Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ΠΑΓΝΗ

Εκπαίδευση Επαγγελματιών Υγείας

Μαθήματα Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ και εκπαιδευτικό υλικό στην Εντατική Θεραπεία.


Η Εντατική Θεραπεία για φοιτητές Ιατρικής

Πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα της Εντατικής Ιατρικής και την κλινική άσκηση στη ΜΕΘ για φοιτητές ιατρικής

Εικόνες

Ενδιαφέροντα περιστατικά σε εικόνες