Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΠΑΓΝΗ έχει πολυετή και σημαντική ερευνητική δράση. Το σύνολο των επιμελητών της έχουν ερευνητική εμπειρία, η πλειονότητα έχει ολοκληρώσει διδακτορική διατριβή, ενώ αρκετοί έχουν εργαστεί σε διεθνή ερευνητικά κέντρα. Ο καθηγητής και διευθυντής της ΜΕΘ Γεωργόπουλος Δημήτρης, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας, είναι εξέχων ερευνητής με διεθνή αναγνώριση στον τομέα του μηχανικού αερισμού και της φυσιολογίας της αναπνοής. 

Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα μας επικεντρώνονται στους παρακάτω τομείς:

  • αλληλεπίδραση ασθενή-αναπνευστήρα σε συμβατικά και νεότερα μοντέλα μηχανικού αερισμού
  • προστασία του πνεύμονα και του διαφράγματος από βλάβη σχετιζόμενη με τον αναπνευστήρα
  • επίδραση του μηχανικού αερισμού, των κατασταλτικών και αναλγητικών φαρμάκων αλλά και της σοβαρής νόσου στον έλεγχο της αναπνοής
  • μελέτη της αρχιτεκτονικής του ύπνου και των διαταραχών της
  • χρήση του υπερηχογραφήματος στην αναγνώριση παθολογίας στον πνεύμονα και το διάφραγμα, την τιτλοποίηση των ρυθμίσεων του μηχανικού αερισμού και την εφαρμογή προστατευτικού μηχανικού αερισμού
  • ανοσολογικοί μηχανισμοί στη σήψη και στη βλάβη του πνεύμονα

Τα ανωτέρω ερωτήματα προσεγγίζονται μέσα από μελέτες παρατήρησης, προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες με τη χρήση σύγχρονων διαγνωστικών εργαλείων αλλά και πολυκεντρικές μελέτες. Επίκεντρο της έρευνας είναι ο ασθενής και κύριος στόχος η βελτιστοποίηση της έκβασης του. Η έρευνα διεξάγεται σε συνεργασία με εξειδικευόμενους και ειδικευόμενους ιατρούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές, νοσηλευτές αλλά και με διεθνείς ερευνητικές ομάδες.