Ασθενής 85 ετών με ατομικό αναμνηστικό ρευματοειδούς αρθρίτιδας χωρίς ιατρική παρακολούθηση μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας διασωληνωμένη λόγω οξείας υποξυγοναιμικής αναπνευστικής ανεπάρκειας. Από την πρώτη μέρα της εισαγωγής της εμφάνιζε στην ακτινογραφία θωρακα διάχυτες διηθήσεις, στην ακρόαση velcro αμφοτερόπλευρα και στον αναπνευστήρα μετρήθηκε compliance αναπνευστικού συστήματος 20ml/cmH2O. Στην εικόνα φαίνονται οι καμπύλες low-flow, σήμερα (αριστερά) και στην εισαγωγή της (δεξία, με πιο σκούρο μπλε). Παρατηρούμε την εμφάνιση σήμερα upper inflection point (πορτοκαλί βέλος), και μάλιστα σε πολύ μικρό όγκο (260 ml), χαρακτηριστικό εξεσημασμένης μείωσης του όγκου του πνεύμονα. 

 Εικόνα1.jpg

 

Για να κάνουμε την καμπύλη low-flow σε αναπνευστήρα που δεν διαθέτει τον χειρισμό αυτόματα, κάνουμε τα εξής βήματα

1. επιλέγουμε κυμματομορφή πίεσης-όγκου

2. επιλέγουμε μοντέλο ελεγχόμενου όγκου

3. τροποποιούμε τις ρυθμίσεις ως εξής:

VT λίγο μεγαλύτερο από αυτό που έχουμε επιλέξει 

PEEP λίγο μικρότερη από αυτό που έχουμε επιλέξει

RR = 6 br/min

Flow = 6 L/min

Ti = 8 sec

Πρέπει να παγωσουμε την οθόνη του αναπνευστήρα για να κάνουμε την αναλυση, αλλά πρέπει να επιστρέψουμε τον ασθενή στις κανονικες ρυθμίσεις άμεσα μόλις τελειώσουμε το χειρισμό.